Datrysiad argraffu 3D un-stop

Datrysiad argraffu 3D un-stop

Er bod argraffu 3D yn cynnwys nwyddau modurol, awyrofod, defnyddwyr, gofal iechyd, addysg, dylunio pensaernïaeth, teganau a meysydd eraill, ond oherwydd cyfyngiadau deunyddiau argraffu, mae cynnyrch yn aros ar lefel y model. Hynny yw, ar hyn o bryd y fantais o dechnoleg argraffu 3D yn bennaf yw lleihau amser y cyfnod dylunio, gwneud model y dylunydd i'w weithredu'n fwy cyfleus. , er enghraifft, yn y broses weithgynhyrchu traddodiadol, ni waeth pa ddiwydiant, darluniau'r dylunydd, mae angen ei dorri i mewn i elfennau unigol, i agor llwydni, ac yna ei ymgynnull, ei anfantais y mae'r cylchred cost hwnnw'n hir. Pan fydd y dylunydd yn addasu'r model, dyma'r un camau eto, y cylch. A chyda argraffu 3D, gall darluniau'r dylunydd ddod yn bethau go iawn yn gyflym, ac yna agor llwydni, cynhyrchu màs ar raddfa fawr. Mae ystyr technoleg argraffu 3D, yr arbedion cost amser o fwy yn gorwedd yn y dyluniad.